REGULAMIN PROMOCJI „OFERTA TARGOWA”

 

(dalej „Regulamin”)

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej  o nazwie ”Oferta targowa”, zwanej dalej „Akcją Promocyjną”, jest KAMIENICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka Komandytowa, nr NIP 527-278-53-83, nr KRS 0000645565:  z siedzibą przy ul. Ogrodowej 49a lok 25, 00-873 Warszawa, Polska, zwana dalej „Organizatorem Promocji”.

 

2. Uczestnikami promocji (Nabywcami) mogą być, osoby pełnoletnie, które dotychczas nie zawarły z Organizatorem promocji umów; rezerwacyjnej, deweloperskiej lub przedwstępnej oraz które odwiedzą stoisko spółki w czasie targów mieszkaniowych organizowanych w dniach od 15 do 16 września 2018 roku w Hali Expo, Al.Politechniki, 4 Łódź oraz wypełnią poprawnie formularz zgłoszeniowy promocji lub polubią w terminie od dnia profil spółki na FB oraz łącznie z spełnieniem jednego z powyższych warunków zawrą z spółką umowę rezerwacyjną której przedmiotem będzie jeden z lokali opisanych w pkt 5 regulaminu do dnia 30 września 2018 r  jak również wpłacą w tym terminie opłatę rezerwacyjną  i zaakceptują regulamin promocji lub zawrą z Organizatorem Akcji umowę deweloperską w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. nr 232, poz. 1377 z późn. zm.), której przedmiotem jest jeden lub więcej lokali opisanych w pkt.5 oraz wpłacą pierwszą ratę ceny sprzedaży jak również zaakceptują regulamin promocji.

 

3. Z promocji wyłączone są osoby prowadzące działalność w zakresie pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości oraz zgłaszające się do organizatora promocji poprzez pośrednika w zakresie sprzedaży nieruchomości oraz pracownicy organizatorem  promocji w przypadku zawarcia jednej z opisanych w pkt 2 umów przez osoby pozostające w wspólnocie majątkowej małżeńskiej organizator zastrzega, że takim osobom będzie przysługiwał łącznie rabat opisany w pkt 8  w wysokości 5% .

 

4. Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od dnia 15 września 2018 roku do dnia 30 września 2018r.

 

5. Przedmiotem akcji są lokale mieszkalne o nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 8631, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98 w inwestycji prowadzonej przez organizatora akcji w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 142.

 

6. Akcja Promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Udział w  Akcji promocyjnej i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 

8. W ramach Promocji nabywca uprawniony jest do uzyskania rabatu w wysokości 5% ceny brutto danego Mieszkania, w cenniku dostępnym w biurze sprzedaży Dewelopera. Rabat zostanie uwzględniony w cenie brutto określonej w Umowie.

 

9. Nabywcom nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego w miejsce rabatu.

 

10. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Biurze Sprzedaży Organizatora Promocji, mieszczącym się przy ulicy Wójtowskiej 20 lok U1 w Łodzi.

 

11. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników, którzy na jego podstawie uczestniczyli w akcji promocyjnej.

Kamienica

Biuro Sprzedaży Mieszkań

ul. Wójtowska 20 lok. 1    93-020 Łódź

tel. +48 42 307 02 98       kom. +48 730 003 417

biuro@kilinskiego.com.pl

© 2018 by K8Z

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - Biały Krąg